Aviso legal

1.- Titularidade

Este sitio é propiedade e está operado polo Bloque Nacionalista Galego da Coruña, titular do NIF: G32014003 con domicilio a efectos de notificacións en Rúa Damas 4, baixo e podes porte en contacto connosco enviándome un correo electrónico a bngcorunha@gmail.com.

2.- Aceptación

Esta páxina web (en adiante WEB) está dispoñible para calquera usuario, para o seu consumo propio, e suxeita aos seguintes termos e condicións: este Aviso Legal, a nosa Política de Privacidade e Política de Cookies.

Cando usas a páxina, aceptas este aviso legal e o resto dos nosos termos e condicións.

Con iso comprométeste a non usar este sitio para fins ilegais.

3.- Descrición do Servizo

Ao navegar a través da nosa páxina web atopas as seguintes seccións:

  • Inicio: É a páxina principal da nosa web, nela poderás información dos artigos do blog.
  • Quen son: Nesta páxina poderás atopar toda a información relacionada coas persoas que escribe o blog.
  • Blog: De cando en vez publicamos artigos sobre materias que entendemos que son interesantes e que poden ofrecer información interesante.
  • Contacto: Se queres poñerte en contacto connosco simplemente envíanos unha mensaxe enchendo o formulario de contacto que poñemos a túa disposición. Antes de enviarnos unha mensaxe e en cumprimento do disposto pola normativa de protección de datos, terás que ler a nosa política de privacidade, poderás coñecer os aspectos esenciais da mesma na opción “información básica sobre protección de datos”.

4.- Ligazóns externas

Poida que desde esta web vaias a outros sitios web a través de ligazóns.

Con todo, jorquera.gal non controla eses sitios ou o seu contido, que de feito están suxeitos aos seus propios termos e condicións. Por tanto, jorquera.gal non é responsable da calidade, veracidade ou exactitude deses sitios.

5.- Idade

Declaras que es maior de idade e que dispós da capacidade legal necesaria para vincularte por este acordo e utilizar a web de conformidade cos nosos termos e condicións, que comprendes e recoñeces na súa totalidade.

Declaras que toda a información proporcionada para acceder á web, antes e durante a súa utilización, é verdadeira, completa e precisa.

6.- Propiedade intelectual e industrial

O contido e a información da web (entre outros datos, texto, son, imaxe ou código informático), así como a infraestrutura utilizada para proporcionar tal contido e información, é propiedade de jorquera.gal ou dispón das autorizacións correspondentes para o seu uso.

7.- Contido de Usuario

Podes contribuír á web de diversos xeitos, tales como enviar correos electrónicos ou publicar comentarios nas publicacións do noso blog.

Podemos usar o teu Contido de distintas maneiras, tales como: mostralo no sitio web,  cambiarlle o formato, traducilo a outros idiomas, editalo para achegar claridade, corrixir erros gramaticais, crear obras derivadas a partir del, promocionalo ou distribuílo.

Por tanto, ao enviarnos Contido concedes a jorquera.gal unha licenza de uso mundial, non exclusiva, gratuíta, ata a retirada do contido, transferible e incensurable sobre ese Contido.

Iso significa que o contido segue sendo teu, pero jorquera.gal, grazas a esa licenza de uso, pode: a) usar, reproducir, modificar, adaptar, traducir, distribuír e publicar o Contido, crear obras derivadas a partir del, mostralo e exhibilo en todo o mundo, por calquera medio coñecido e para calquera fin lexítimo; e  b) usar o nome que envíes en relación con ese Contido.

Nas áreas de opinión que jorquera.gal proporcione, os termos e condicións do Servizo tamén serán aplicables. Ademais, serás o único responsable do uso que fagas delas e utilizaralas pola túa conta e risco. jorquera.gal non asumirá responsabilidade nin obrigación algunha polas mensaxes recibidas.

Con todo, jorquera.gal resérvase o dereito de eliminar as mensaxes e o contido dos usuarios. Nesas áreas de debate non poderás publicar ningún contido que sexa falso, ilegal, enganoso, inxurioso, difamatorio, obsceno, pornográfico, intimidatorio ou contrario aos dereitos de terceiros.

Doutra banda, ao acceder ou usar a web, poderías verte exposto a contido de terceiros ofensivo, obsceno, impreciso,  censurable ou inadecuado. jorquera.gal non subscribe devandito contido nin pode referendar a súa precisión. Por conseguinte, accedes e usas as áreas de opinión da web pola túa conta e risco.

8.- Seguridade

Adoptamos as necesarias medidas de seguridade para que as comunicacións que se realicen a través do Servizo sexan seguras, empregando para iso o cifrado  SSL.

9.- Modificacións e nulidade

Poderemos actualizar os termos e condicións da web no futuro.

Informarémoste sobre eses cambios colocando un aviso nun lugar prominente do noso sitio web e/ou por correo electrónico.

Se calquera cláusula incluída nestes termos e condicións fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, a mesma só afectará á devandita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz. Subsistirán as restantes en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma que resultase afectada, por non posta.

10.- Lexislación e xurisdición

Este contrato réxese pola lexislación española.

Co fin de simplificar a resolución de reclamacións pola vía civil e reducir custos, non excluímos a posibilidade de someternos a unha Arbitraxe de Equidade da Corte de Arbitraxe das Cámaras de Comercio e Industria.

Neste sentido, e segundo a normativa aplicable, jorquera.gal informa da existencia dunha plataforma europea de resolución de litixios en liña que facilita a resolución extraxudicial dos devanditos litixios para contratos celebrados igualmente en liña entre consumidores e prestadores de servizos da internet. Á plataforma poderase acceder a través da seguinte páxina web: http://ec.europa.eu/odr

11.- Idioma dos termos legais

Os termos legais da web preséntanse en galego.

12.- Atención ao cliente

Para calquera aclaración, incidencia ou reclamación, podes contactar connosco mediante:

E-mail: bngcorunha@gmail.com

Dirección: Rúa Damas 4, baixo.