A Casa Escariz, un legado para a cidade

A Casa Escariz é un ben de enorme valor arquitectónico que se debe incorporar xa de pleno dereito ao patrimonio municipal. E tócalle ao Goberno Local planificar canto antes os seus usos futuros, non sen deixar de resolver unha cuestión clave: reclamar o diñeiro que a Fundación Legado Piñeiro Pose ingresou durante anos e retivo indebidamente. Eis o meu artigo na Opinión sobre o asunto.

Reféns dunha partida de ping pong

É indignante ver como Xunta e Goberno do Estado ollan para outro lado, un a desviar a atención sobre o outro, no canto de asumiren as súas responsabilidades e, por tanto, indemnizar as persoas mariscadoras mentres duraren as obras de dragaxe da Ría do Burgo (que obviamente as obriga a cesaren temporalmente a súa actividade). Dediqueille á cuestión un artigo que viu a luz nas páxinas de El Ideal Gallego.

A Coruña precisa outros orzamentos

Aínda non sabemos nada dos orzamentos do Concello da Coruña para 2022. E estamos a mediados de novembro…! Expreso a miña estupefacción neste artigo, que viu a luz nas páxinas locais da Voz de Galicia, e falo tamén dos orzamentos da Xunta e do Estado en relación á nosa cidade. A foto é da conferencia de prensa que dei co compañeiro Néstor Rego para presentarmos as emendas do BNG ás contas estatais.

Nostián, o conto de nunca acabar

Ten na cabeza o Goberno Local que Nostián se acabe convertendo nun apéndice de Sogama? Agardamos que non, mais queremos advertir do serio risco de que iso sexa o que finalmente vaia acontecer. Sobre este asunto publiquei un artigo na Opinión da Coruña. Velaí o tendes.

O diñeiro público, mellor nos barrios da cidade

A política vai de optar. Hai 15 millóns de euros disponíbeis na Facenda local e o Goberno de Inés Rey quere empregalos na compra dos peiraos de Batería e Calvo Sotelo. Fixádevos: na compra de terreos que xa son públicos. Un despropósito. Nós o que pedimos é que se invistan nos barrios. A tese desenvólvoa nun artigo que viu a luz nas páxinas de El Ideal Gallego.

Máster en Chauvinismo

Con razón provocou indignación e vergoña allea a entrega do programa televisivo MasterChef realizado na nosa cidade. Non puiden menos que escribir unhas liñas ao respecto que viron a luz nas páxinas de La Opinión. Agardo que vos preste a súa lectura!

Crieime nos Mallos

Pois si, coñézovos ben Os Mallos. E un barrio que sinto como propio. E sobre a súa situación actual impulsamos desde o BNG unha moción que, ao ser asumida por todos os grupos, foi aprobada por unanimidade no Pleno do xoves 7 de outubro. De como vexo o asunto vai este artigo que publiquei nas páxinas de El Ideal Gallego o pasado domingo.

Temos que salvar Alu Ibérica

Un dos maiores problemas que temos como cidade é o da desindustrialización. Non é posíbel modernizarmos o noso tecido produtivo sen un sector industrial vizoso, con capacidade de crear valor engadido e dar soporte a empregos de calidade. O último elo da cadea en perigo é o de Alu Ibérica, a antiga Inespal. Falo sobre iso no artigo que publiquei en La Opinión de A Coruña este domingo.