Política de privacidade

En esencia

 • Responsable da web:  Bloque Nacionalista Galego da Coruña.
 • Medios de captación de Datos: Mediante o uso da web, comentarios e consultas realizadas
 • Lexitimación para o tratamento: consentimento do usuario e prestación do servizo
 • Finalidade do tratamento: responder as consultas e comunicacións recibidas e para prestar o servizo
 • Dereitos do usuario: Tes dereito a exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación,  portabilidade a non ser obxecto de decisións automatizadas. Para saber como pica aquí (inserir ligazón á sección de Dereitos)
 • Conservación dos datos: Os datos ser conservarán mentres o usuario non retire o seu consentimento e mentres así o esixa a lexislación aplicable.
 • Mail de contacto: bngacorunha@gmail.com

Responsable do tratamento

O responsable do tratamento e titular desta web é o Bloque Nacionalista Galego da Coruña, titular do NIF: G32014003 con domicilio a efectos de notificacións en Rúa Damas 4, baixo e podes porte en contacto connosco enviándome un correo electrónico a bngacorunha@gmail.com

Francisco Jorquera é concelleiro do BNG da Coruña.

O uso da web atribúe a condición de usuario, co que aceptas a seguinte política de privacidade, no caso de que non esteas de acordo con ela, non utilices esta web.

2.- Protección de datos

2.1.- Información recompilada

A información persoal recompilada chegaranos por tres vías: 1) a recompilada automaticamente 2) a que nos proporciones voluntariamente e 3) a proporcionada por terceiros.

Datos recollidos automaticamente

Esta información consistirá en:

 • A recompilada mediante  cookies ou mecanismos similares almacenados no teu dispositivo, sempre co teu consentimento. Consulta a nosa Política de Cookies para máis información.
 • A IP desde a que se realiza a conexión, o tipo de dispositivo usado e as súas características, a versión do sistema operativo, o tipo de navegador, o idioma, a data, o país, a hora da solicitude, a URL de referencia ou a rede móbil empregada, entre outros.
 • Datos de uso do sitio e posibles erros detectados durante a súa utilización, como páxinas non atopadas ou visualizacións erróneas.

Datos proporcionados voluntariamente

Esta información consistirá en:

 • Se nos envías unha mensaxe a través das canles de contacto, proporcionarasnos o teu email, alias, nome, asunto ou mensaxe.
 • Se realizas comentarios no blog, proporcionarasnos o teu alias, nome, datos persoais que poida conter a mensaxe e correo electrónico.

Os proporcionados por terceiros

Esta información consistirá en:

 • A proporcionada por redes sociais ou servizos similares.

3. Dereitos

Informámoste que cubrir os formularios ten carácter voluntario. Agora ben, se non enches os campos obrigatorios (marcados cun asterisco) o uso deles non será posible ou se verá limitado.

Os datos persoais que nos facilites quedan incorporados e serán tratados nos ficheiros titularidade de Bloque Nacionalista Galego da Coruña, co fin de poder atender as túas peticións, prestar o servizo solicitado e manterche informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos.

Podes exercer en calquera momento os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, á portabilidade e o dereito de oposición mediante correo electrónico dirixido a bngacorunha@gmail.com.

Deberás identificarche co teu nome e apelidos, ademais dunha copia do teu DNI ou IDE nacional.

Podes atopar os diferentes modelos para exercer tales dereitos:

O Bloque Nacionalista Galego da Coruña comprométese a respectar a confidencialidade dos datos recolleitos no ficheiro, utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, dar cumprimento á súa obrigación de custodia e adoptar todas as medidas requiridas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado dos datos, de acordo á normativa aplicable.

Se consideras que os teus datos non están a ser tratados de maneira adecuada podes presentar unha reclamación ante a autoridade de control que en España é a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

4. Uso dos Datos

Os datos que nos proporciones serán usados para:

 • Atender as túas peticións (sendo a base legal o noso interese lexítimo en responder as consultas dos nosos usuarios).
 • Administrar os comentarios do blog, se realizas un (sendo a base legal o teu consentimento)
 • Prestar o servizo, se finalmente é contratado (sendo a base legal o contrato).

A web do sitio conta cun cifrado  SSL que permite usuario o envío seguro dos seus datos persoais a través de formularios de contacto de tipo estándar.

Os datos persoais recolleitos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros do rexistro de actividade.

Nese sentido:

 • Chegaranos o teu IP, que será usada para comprobar a orixe da mensaxe con obxecto de ofrecerche recomendacións adecuadas (por exemplo presentar a información no idioma correcto) e para detectar posibles irregularidades (por exemplo posibles intentos de  ciberataque ao Servizo), así como datos relativos ao teu  ISP.
 • Así mesmo, poderás facilitarnos os teus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados.
 • Respecto a os medios de comunicación usados:
  • O noso proveedor de servizos de correo electrónico é Dinahosting e a nosa web atópase aloxada en Dinahosting.

5. Redes sociais

Contamos con perfís nalgunhas das principais redes sociais da internet, sendo o Bloque Nacionalista Galego da Coruña responsable do tratamento en relación cos datos publicados nas mesmas.

Eses datos serán tratados segundo a rede social permita aos perfís corporativos. Por tanto, poderemos informar, cando a lei non o prohiba, aos nosos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as súas actividades ou ofertas, así como prestar un servizo personalizado de atención ao cliente.

En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivese puntual e expresamente o consentimento do usuario para iso.

Cando debido á propia natureza das redes sociais, exercer os teus dereitos dependa da modificación do teu perfil, axudarémosche e aconsellaremos na medida das nosas posibilidades.

6. Conservación dos datos

 • Os datos  desagregados serán conservados sen prazo de supresión.
 • Os datos dos clientes serán conservados en función do servizo contratado.
 • Os datos de usuarios subidos por Termos e Condicións a páxinas e perfís en redes sociais conservaranse desde que o usuario ofrece o seu consentimento ata que o retira.
 • Os datos sobre a túa alta no noso boletín informativo conservaranse ata que te deas de baixa.

7. Responsabilidade

Ata onde a lei o permita, o Bloque Nacionalista Galego da Coruña non se fai responsable de: a) os erros ou omisións nos contidos;  b) a falta de dispoñibilidade da web ou;  c) a transmisión de programas  maliciosos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

8. Modificacións

Poderemos actualizar esta política de privacidade. As modificacións entrarán en vigor desde o momento da súa publicación.